FTN Logo

Dobrodošli na Vaš ELMS portal.
Za pristup sadržaju portala potrebno je da unesete Vaše korisničko ime* i istu lozinku koju koristite za pristup servisima studentske službe (ukoliko istim imate pristup i niste u minusu).


Korisničko ime:
Lozinka:
* Ukoliko ste student postdiplomskih studija upisan posle 2010. ili student osnovnih/master studija upisani posle 2011. školske godine kao korisničko ime morate uneti oznaku matične knjige Vaših studija spojenu sa brojem indeksa i kosom crtom razdvojene zadnje dve cifre godine Vašeg upisa
(npr. DR35/06 - za studenta doktorskih studija sa brojem indeksa 35 upisanog 2006 godine)